เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการ Organizer งาน 2019 Amazing Thailand Road Show to China และ Networking Event ณ นครซีอาน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 256 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการ Organizer งาน 2019 Amazing Thailand Road Show to China และ Networking Event ณ นครซีอาน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 256
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการ Organizer งาน 2019 Amazing Thailand Road Show to China และ Networking Event ณ โรงแรม W Xi’an นครซีอาน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 256
วันประกาศ 7 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 9 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5090274.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย