เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างผลิตวีดิทัศน์ ชุดทะเลไทย 4K เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับตลาดต่างประเทศ |
ชื่อเรื่อง จ้างผลิตวีดิทัศน์ ชุดทะเลไทย 4K เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับตลาดต่างประเทศ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 7 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 9 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2512342.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย