เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จัดกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว HIP ปั่นปาย ครั้งที่ 4 |
ชื่อเรื่อง จัดกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว HIP ปั่นปาย ครั้งที่ 4
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จัดกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวทางไกล เส้นทางเชียงใหม่-ปาย ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562
วันประกาศ 8 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 10 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8474297.docx


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย