เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเผยแพร่สปอตโฆษณาของ ททท. ผ่านคลื่นวิทยุประเภทกีฬา |
ชื่อเรื่อง จ้างเผยแพร่สปอตโฆษณาของ ททท. ผ่านคลื่นวิทยุประเภทกีฬา
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเผยแพร่สปอตโฆษณาของ ททท. ผ่านคลื่นวิทยุประเภทกีฬา
วันประกาศ 11 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 13 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4061282.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย