เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างออกแบบ ตกแต่งพร้อมรื้อถอนพื้นที่งาน NATAS Travel 2019 สาธารณรัฐสิงคโปร์ |
ชื่อเรื่อง จ้างออกแบบ ตกแต่งพร้อมรื้อถอนพื้นที่งาน NATAS Travel 2019 สาธารณรัฐสิงคโปร์
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 11 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 13 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5930515.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย