เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จัดบูธกิจกรรมส่งเสริมแคมเปญ Amazing Thailand “Open to the new shades” ภายในงานคอนเสิร์ต Maroon 5 Red Pill Blues Tour 2019 |
ชื่อเรื่อง จัดบูธกิจกรรมส่งเสริมแคมเปญ Amazing Thailand “Open to the new shades” ภายในงานคอนเสิร์ต Maroon 5 Red Pill Blues Tour 2019
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 11 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 13 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7642067.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย