เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | โครงการจัดทำโปรแกรมนำเสนอแบบ Interactive Multimedia |
ชื่อเรื่อง โครงการจัดทำโปรแกรมนำเสนอแบบ Interactive Multimedia
รายการ การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
รายละเอียด โครงการจัดทำโปรแกรมนำเสนอแบบ Interactive Multimedia เพื่อใช้ในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง สำหรับใช้ในการนำเสนอสินค้าต่างประเทศ ปี 2562
วันประกาศ 15 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 17 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3546582.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย