เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | โครงการจัดทำ NOVOSIBIRSK METRO ADVERTISING (APR-MAY 2019) |
ชื่อเรื่อง โครงการจัดทำ NOVOSIBIRSK METRO ADVERTISING (APR-MAY 2019)
รายการ งานก่อสร้าง
รายละเอียด โครงการจัดทำ NOVOSIBIRSK METRO ADVERTISING (APR-MAY 2019)
วันประกาศ 21 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 23 มี.ค. 2562
หมายเหตุ โครงการจัดทำ NOVOSIBIRSK METRO ADVERTISING (APR-MAY 2019)
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4311225.docx


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย