เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะและการทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |
ชื่อเรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะและการทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะและการทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันประกาศ 22 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 24 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7730655.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย