เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินของคณะ Filming Trip: Location Shoot สำหรับรายการซีรีส์ The Only Way is Essex (TOWIE) ร่วมกับบริษัท Lime Productions และสถานีโทรทัศน์ช่อง ITVBe |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินของคณะ Filming Trip: Location Shoot สำหรับรายการซีรีส์ The Only Way is Essex (TOWIE) ร่วมกับบริษัท Lime Productions และสถานีโทรทัศน์ช่อง ITVBe
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จัดบริการภาคพื้นดินเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณะ Filming Trip: Location Shoot สำหรับรายการซีรีส์ The Only Way is Essex (TOWIE) ราย ในพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 1-13 มีนาคม 2562
วันประกาศ 26 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 28 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8089771.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย