เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | การจัดซื้อวัสดุอปกรณ์ที่แสดงความเป็นไทยเพื่อตกแต่งคูหาประเทศไทย งาน ITB Berlin 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
ชื่อเรื่อง การจัดซื้อวัสดุอปกรณ์ที่แสดงความเป็นไทยเพื่อตกแต่งคูหาประเทศไทย งาน ITB Berlin 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด วงเงิน 200,000 บาท
วันประกาศ 27 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 29 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย