เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ททท. ผ่านทางรายการโทรทัศน์ |
ชื่อเรื่อง จ้างเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ททท. ผ่านทางรายการโทรทัศน์
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ททท. ผ่านทางรายการโทรทัศน์
วันประกาศ 27 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 29 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3549256.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย