เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบแผนสืบทอดตำแหน่ง(Succession Planning) และการส่งเสริมพัฒนาความสามารถบุคลากร ททท. (Capability Managemment) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบแผนสืบทอดตำแหน่ง(Succession Planning) และการส่งเสริมพัฒนาความสามารถบุคลากร ททท. (Capability Managemment) ประจำปีงบประมาณ 2562
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด
วันประกาศ 27 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 29 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3630744.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย