เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ซื้อคูปองนวดแผนไทย |
ชื่อเรื่อง ซื้อคูปองนวดแผนไทย
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด คูปองนวดแผนไทยสำหรับชาวต่างชาติ และเป็นร้านที่ได้มาตรฐานของ ททท.
วันประกาศ 27 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 29 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8741600.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย