เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาจัดทำบทความโฆษณาในสื่อ online เผยแพร่ในตลาดบอลติค |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาจัดทำบทความโฆษณาในสื่อ online เผยแพร่ในตลาดบอลติค
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ครอบคลุมการเผยแพร่ในตลาดบอลติคทั้งหมด
วันประกาศ 27 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 29 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6039265.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย