เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาจัดทำบทความโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ National Geographic |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาจัดทำบทความโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ National Geographic
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ลงโฆษณาในหน้าหลักของหนังสือและครอบคลุมการเผยแพร่ในตลาดบอลติค
วันประกาศ 27 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 29 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1664984.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย