เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จัดตกแต่งพื้นที่ภานในคูหา เปิดมุมมองใหม่ สลามัตชายแดนใต้ ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 50 |
ชื่อเรื่อง จัดตกแต่งพื้นที่ภานในคูหา เปิดมุมมองใหม่ สลามัตชายแดนใต้ ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 50
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 28 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 30 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4224508.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย