เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างโฆษณาผ่านสื่อกลางแจ้ง (LED Videotron) ณ เมืองเมดาน |
ชื่อเรื่อง จ้างโฆษณาผ่านสื่อกลางแจ้ง (LED Videotron) ณ เมืองเมดาน
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างโฆษณาผ่านสื่อกลางแจ้ง (LED Videotron) ณ เมืองเมดาน
วันประกาศ 28 ก.พ. 2562
วันหมดอายุ 30 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6341858.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย