เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาจัดทำเสื้อโปโลสำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจครั้งที่ ๔๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาจัดทำเสื้อโปโลสำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจครั้งที่ ๔๓ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาจัดทำเสื้อโปโลสำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจครั้งที่ ๔๓ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันประกาศ 1 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 31 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6707398.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย