เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างออกแบบความคิดสร้างสรรค์แบบโฆษณา เทศกาลสงกรานต์ 2562 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง |
ชื่อเรื่อง จ้างออกแบบความคิดสร้างสรรค์แบบโฆษณา เทศกาลสงกรานต์ 2562 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 1 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 31 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1872805.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย