เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ดำเนินการผลิต POWER BANK ชุด Amazing ไทยเท่ เพื่อเป็นของที่ระลึก |
ชื่อเรื่อง ดำเนินการผลิต POWER BANK ชุด Amazing ไทยเท่ เพื่อเป็นของที่ระลึก
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 1 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 31 มี.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7363819.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย