เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดกิจกรรม ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง ณ จังหวัดสุพรรณบุรี แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดกิจกรรม ชมเมืองเก่า เล่าเรื่องเพลง ณ จังหวัดสุพรรณบุรี แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 6 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 5 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3562170.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย