เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดทำระบบสำรองสารสนเทศสำรองของ 1672 TAT Contact Center |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดทำระบบสำรองสารสนเทศสำรองของ 1672 TAT Contact Center
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างจัดทำระบบสำรองสารสนเทศสำรองของ 1672 TAT Contact Center
วันประกาศ 6 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 5 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0620282.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย