เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดพิมพ์หนังสือ Open to the New Shades |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดพิมพ์หนังสือ Open to the New Shades
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างจัดพิมพ์หนังสือ Open to the New Shades จำนวน 6,500 เล่ม
วันประกาศ 6 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 5 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5050985.doc


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย