เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | การจัดทำกระเป๋าผ้า Amazing Thailand |
ชื่อเรื่อง การจัดทำกระเป๋าผ้า Amazing Thailand
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด การจัดทำกระเป๋าผ้า Amazing Thailand จำนวน 2,000 ใบ
วันประกาศ 7 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 6 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย