เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดงานแปดริ้ว ฟู้ดเฟส ครั้งที่ 2 เทศกาลอาหารถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการเที่ยวแปดริ้ว พลิ้วตามสายน้ำ (ฉะเชิงเทรา) ประจำปี 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดงานแปดริ้ว ฟู้ดเฟส ครั้งที่ 2 เทศกาลอาหารถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการเที่ยวแปดริ้ว พลิ้วตามสายน้ำ (ฉะเชิงเทรา) ประจำปี 2562
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 7 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 6 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5841628.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย