เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างผลิตภาพวีดีทัศน์ซีรี่ส์ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการท่องเที่ยวของไทยสำหรับตลาดอินโดนีเซีย |
ชื่อเรื่อง จ้างผลิตภาพวีดีทัศน์ซีรี่ส์ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการท่องเที่ยวของไทยสำหรับตลาดอินโดนีเซีย
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างผลิตภาพวีดีทัศน์ซีรี่ส์ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการท่องเที่ยวของไทยสำหรับตลาดอินโดนีเซีย และเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ของ สจต.
วันประกาศ 7 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 6 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8187497.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย