เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างตกแต่งบูธประเทศไทยในงาน MATTA FAIR 2019 Kuala Lumpur |
ชื่อเรื่อง จ้างตกแต่งบูธประเทศไทยในงาน MATTA FAIR 2019 Kuala Lumpur
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างตกแต่งบูธประเทศไทยในงาน MATTA FAIR 2019 Kuala Lumpur ในวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 ณ PWTC กรุงกัวลาลัมเปอร์
วันประกาศ 7 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 6 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6194088.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย