เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างออกแบบ ตกแต่ง รื้อถอนบูธประเทศไทยในงาน Salon des Vacences "Brussels Holiday Fair" 2019 |
ชื่อเรื่อง จ้างออกแบบ ตกแต่ง รื้อถอนบูธประเทศไทยในงาน Salon des Vacences "Brussels Holiday Fair" 2019
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 7 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 6 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4874799.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย