เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดทำข้อมูล DMC เส้นทาง ASEAN Connectivity 2019 |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดทำข้อมูล DMC เส้นทาง ASEAN Connectivity 2019
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างจัดทำข้อมูล DMC เส้นทาง ASEAN Connectivity 2019
วันประกาศ 8 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 7 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2932355.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย