เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการออกแบบและผลิตป้ายสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์บอกทางอาคารสำนักงานและอาคารจอดรถ ททท.สำนักงานใหญ่ พร้อมทำการติดตั้ง |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการออกแบบและผลิตป้ายสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์บอกทางอาคารสำนักงานและอาคารจอดรถ ททท.สำนักงานใหญ่ พร้อมทำการติดตั้ง
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการออกแบบและผลิตป้ายสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์บอกทางอาคารสำนักงานและอาคารจอดรถ ททท.สำนักงานใหญ่ พร้อมทำการติดตั้ง
วันประกาศ 8 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 7 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1759654.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย