เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการจัดการภาคพื้นดินสำหรับคณะ FAM Trip กลุ่ม Luxury ระหว่างวันที่ 18 – 23 มีนาคม 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการจัดการภาคพื้นดินสำหรับคณะ FAM Trip กลุ่ม Luxury ระหว่างวันที่ 18 – 23 มีนาคม 2562
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการจัดการภาคพื้นดินสำหรับคณะ FAM Trip กลุ่ม Luxury จำนวน 12 คน ณ พื้นที่กรุงเทพฯ และเกาะกูด จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 18 – 23 มีนาคม 2562
วันประกาศ 8 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 7 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1524986.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย