เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินการเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ททท. ผ่านทางรายการโทรทัศน์ |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินการเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ททท. ผ่านทางรายการโทรทัศน์
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 11 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 10 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0970348.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย