เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | การจ้างออกแบบและตกแต่งพร้อมรื้อถอนคูหาประเทศไทยในงานVITM2018 ที่กรุงฮานอย วันที่ 27-30 มีนาคม 2562ทีที่ |
ชื่อเรื่อง การจ้างออกแบบและตกแต่งพร้อมรื้อถอนคูหาประเทศไทยในงานVITM2018 ที่กรุงฮานอย วันที่ 27-30 มีนาคม 2562ทีที่
รายการ งานก่อสร้าง
รายละเอียด การจ้างออกแบบและตกแต่งพร้อมรื้อถอนคูหาประเทศไทยในงานVITM2018 ที่กรุงฮานอย วันที่ 27-30 มีนาคม 2562ทีที่
วันประกาศ 12 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 11 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0403451.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย