เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ |
ชื่อเรื่อง ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 12 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 11 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0732089.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย