เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวภาคเหนือผ่าน “ชุมชนคนเที่ยวเหนือ” ปี 2561 |
ชื่อเรื่อง จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวภาคเหนือผ่าน “ชุมชนคนเที่ยวเหนือ” ปี 2561
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวภาคเหนือผ่าน “ชุมชนคนเที่ยวเหนือ” ปี 2561
วันประกาศ 13 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 12 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8646756.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย