เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบ ERP ด้านบุคลากร (ปรับปรุงระบบ) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบ ERP ด้านบุคลากร (ปรับปรุงระบบ) ประจำปีงบประมาณ 2562
รายการ การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
รายละเอียด
วันประกาศ 13 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 12 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3212871.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย