เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินการจัดการภาคพื้นดิน Land Arrangementกิจกรรม TAT Osaka Chonburi Golf Inspection for Shinwa Tourist & Media Fam Tour |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินการจัดการภาคพื้นดิน Land Arrangementกิจกรรม TAT Osaka Chonburi Golf Inspection for Shinwa Tourist & Media Fam Tour
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ราคากลาง จ้างดำเนินการจัดการภาคพื้นดิน Land Arrangementกิจกรรม TAT Osaka Chonburi Golf Inspection for Shinwa Tourist & Media Fam Tour
วันประกาศ 13 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 12 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2286247.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย