เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการจัดรายการนาเที่ยวสาหรับผู้เข้าร่วมงาน Amazing Thailand Luxury FAM Trip & Connectivity Trade Meet 2019 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการจัดรายการนาเที่ยวสาหรับผู้เข้าร่วมงาน Amazing Thailand Luxury FAM Trip & Connectivity Trade Meet 2019
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 13 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 12 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7528404.doc


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย