เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างออกแบบและผลิตเสื้อกีฬาและหมวกกีฬา ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของ สจต. |
ชื่อเรื่อง จ้างออกแบบและผลิตเสื้อกีฬาและหมวกกีฬา ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของ สจต.
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างออกแบบและผลิตเสื้อกีฬาและหมวกกีฬา เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านกีฬาของสำนักงานจาการ์ตา
วันประกาศ 13 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 12 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0777484.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย