เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ Amazing ไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ Amazing ไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 14 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 13 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6121913.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย