เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | เผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างประเทศประเภทข่าวที่มีชื่อเสียงสำหรับกลุ่มเอเชีย |
ชื่อเรื่อง เผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างประเทศประเภทข่าวที่มีชื่อเสียงสำหรับกลุ่มเอเชีย
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด เผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างประเทศประเภทข่าวที่มีชื่อเสียงสำหรับกลุ่มเอเชีย
วันประกาศ 14 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 13 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8689466.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย