เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการจัดทำและตกแต่งบูธงาน Thai Festival 2019 ณ Park 1903 นครคุนหมิงหน่วยงาน |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการจัดทำและตกแต่งบูธงาน Thai Festival 2019 ณ Park 1903 นครคุนหมิงหน่วยงาน
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการจัดทำและตกแต่งบูธงาน Thai Festival 2019 ณ Park 1903 นครคุนหมิงหน่วยงาน
วันประกาศ 14 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 13 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6705920.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย