เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดหาและอำนวยความสะดวกทีมนักบอลลูนนานาชาติ งานเทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ@หาดใหญ่ 2019 จังหวัดสงขลา |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดหาและอำนวยความสะดวกทีมนักบอลลูนนานาชาติ งานเทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ@หาดใหญ่ 2019 จังหวัดสงขลา
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 14 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 13 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4978741.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย