เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินคณะ TAT/Finnair Joint Agents Education Trip วันที่ 20-26 มีนาคม 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินคณะ TAT/Finnair Joint Agents Education Trip วันที่ 20-26 มีนาคม 2562
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างอจัดบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินคณะ TAT/Finnair Joint Agents Education Trip วันที่ 20-26 มีนาคม 2562 พื้นที่ กระบี่-ภูเก็ต-กทม.
วันประกาศ 14 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 13 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3871692.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย