เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | การจ้างจัดทำกลยุทธ์ และผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตลาดต่างประเทศ |
ชื่อเรื่อง การจ้างจัดทำกลยุทธ์ และผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตลาดต่างประเทศ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด การจ้างจัดทำกลยุทธ์ และผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตลาดต่างประเทศ
วันประกาศ 15 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 14 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1163998.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย