เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ผลิตและออกอากาศสกู๊ปท่องเที่ยวทางรายการโทรทัศน์ |
ชื่อเรื่อง ผลิตและออกอากาศสกู๊ปท่องเที่ยวทางรายการโทรทัศน์
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 15 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 14 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2875046.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย