เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จัดงาน Amazing Songkran 2019@Phra Ram Ratchaniwet |
ชื่อเรื่อง จัดงาน Amazing Songkran 2019@Phra Ram Ratchaniwet
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 15 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 14 เม.ย. 2562
หมายเหตุ จัดงาน Amazing Songkran 2019@Phra Ram Ratchaniwet
ณ พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน) จังหวัดเพชรบุรี แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1217076.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย