เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างสื่อโฆษณาจอ LED พื้นที่ทั่วประเทศไทย ในโครงการ Amazing ไทยเท่ #เที่ยวเท่ๆแบบไทยๆ |
ชื่อเรื่อง จ้างสื่อโฆษณาจอ LED พื้นที่ทั่วประเทศไทย ในโครงการ Amazing ไทยเท่ #เที่ยวเท่ๆแบบไทยๆ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 15 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 14 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8044809.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย