เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินการผลิตคลิปท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรองและอาหารถิ่นเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินการผลิตคลิปท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรองและอาหารถิ่นเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างดำเนินการผลิตคลิปท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรองและอาหารถิ่นเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
วันประกาศ 15 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 14 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7582868.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย